Preventief
keuren
Keuring en inspecties

Periodieke keuring van uw Firepack
De milieueisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgesteld in het Activiteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle pompsets door een SCIOS-gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden. WB Firepacks kan deze keuringen voor u verzorgen en u zo helpen te voldoen aan regelgeving. SCIOS staat voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties (www.scios.nl).

Wat betekent een SCIOS-keuring voor uw pompinstallatie?
Afhankelijk van uw installatie moet u voldoen aan bepaalde SCIOS-eisen:

Thermisch ingangsvermogen Niet-gasgestookte installaties
< 20 kW Geen verplichte inspectie
20 - 100 kw Eens per 4 jaar
> 100 kW Eens per 2 jaar

Tijdens de keuring worden de volgende SCIOS-onderdelen gecontroleerd:

  • Scope 4 Keuring van verbrandingsmotor en gasturbines.
  • Scope 7c Brandstoftoevoerleiding. Deze geldt alleen voor installaties met een externe tank.

De stappen in van keuring
Stap 1: Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)
Heeft u een nieuwe installatie of is uw pompset nog nooit geïnspecteerd? Dan is de eerste stap het uitvoeren van een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). WB Firepacks kan deze EBI uitvoeren bij de inbedrijfsstelling van uw Firepack, pompsets van andere fabrikanten en Firepacks die al langer tijd in bedrijf zijn. Tijdens de EBI controleren we of het ontwerp van uw installatie aan de geldende normen en voorschriften voldoet. Vervolgens worden de grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld voor de volgende inspecties, een essentiële stap in de SCIOS-procedure.

Stap 2: Periodieke Inspectie (PI)
Na de EBI moet uw installatie periodiek geïnspecteerd worden. Ook de PI kunnen wij voor u uitvoeren. Aan de hand van het EBI-rapport worden de volgende punten gecontroleerd: aanwezige veiligheidsvoorzieningen, eventuele aanpassingen en of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd.

Uw installatie SCIOS-proof
Heeft u nog vragen over de SCIOS-regelgeving en/of het certificeren van uw pompsets (al dan niet van WB Firepacks)? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten?

Wilt u weten wat WB Firepacks voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Wij horen graag van u.